Lõputseremoonia ja helirännak

Lõputseremoonial loodav helirännak on erinevate helide loojate koosloome.
Gongidel, helikaussidel ja teistel pillidel ühendavad oma väed Simo Santeri Virtanen, Anne Toots, Helina Raidma, Indrek Himma ja Lilia Märtmaa.

See helirännak saab olema väga eriline kogemus, sest helidele energiaruumi hoiavad mitu inimest. Vägevas energias tõuseme oma sageduses. Et festivalil kogetu saaks energiasse settuda ja paradigmad saaks muudetud, lõplikult.

ESINEJA