Sensual Play Party

Kõik on seotud mänguliste avastustega. Enamik meist on konditsioneeritud oma soove alla suruma või nendega mitte kokku puutuma. Meie soovid võivad hetkega muutuda. Mängupidu ajal loome keskkonna, kus teid kutsutakse üles uurima oma autentseid sensuaalseid soove puudutuste, liikumise ja ühenduse abil turvaliselt ja mänguliselt. See on võimalus lasta lahti oma tõkkedest ja võtta täielikult omaks oma olemuse mängulised ja sensuaalsed aspektid. 

ESINEJA