Sisemise tarkuse töötuba

Sinu elu on täpselt selline nagu sa arvad seda olevat. Iseendast teadlik olemine võimaldab luua oma ellu muutusi just sinu soovitud suunas. Selles töötoas saab igaüks astuda dialoogi oma sisemise tarkuse ja südamehäälega, saada ehk vastusi sulle olulistele küsimustele ja kergust valikute tegemisse. Seda läbi selgust ja taipamisi toovate ning avardavate harjutuste. Iga ilus inimene selles ruumis on sinu enda peegel ja koos saame luua võimsa ühenduse iseenda algolemuse ja kõige ümbritsevaga.

ESINEJA