Circlingu praktika

Circling on kohalolupraktika, milles tuuakse tähelepanu sellele, kuidas on praegusel hetkel olla mina ja seda koos teiste inimestega. Circlingu eesmärk on olla sellega, mis on, soovimata midagi muuta või kuhugi jõuda, lastes hetk hetke haaval erinevatel kogemustel aegruumis lahti rulluda.

Kogemus võib tihti olla nii sügavalt tervendav ja ülendav, kuid ka ebamugav ning väljakutsuv. Circlingu maailm on sama suur kui elu ise kõikide oma nähtavate ja nähtumatute värvidega. 

Circling annab võimaluse: 

*õppida võtma vastutust iseenda kogemuse eest

*õppida tundma enda piire ja vajadusi ning neid väljendama

*saama ühendust enda tunnete, keha ja intuitsiooniga

*õppida usaldama elu ja hetkes toimuvat

*luua sügavamat ja armastavamat ühendust inimeste vahel

*mõista ja hoida ruumi teiste inimeste kogemusele

*õppida väljendama iseenda tõde kaaslaseid ründamata 

*tunnetada nähtamatuid ühenduseniite meie vahel

*jpm

Töötoas saama maitse suhu, tehes kahe-kolme kaupa erinevaid harjutusi.

ESINEJA