Ekstaatiline tants

Ekstaatiline tants on nagu meditatsioon. See on liikumise viis, sellel ajal sa ei mõtle. Ekstaatiline tants on enamjaolt sügavuti minemiseks ja väljendamiseks. Aga seda mitte läbi rääkimise, vaid väljendatakse end oma kehaga ja häälega.

Kareem kinnitab, et kui seda kaks tundi teha, su elu muutub. Kareem toob välja, et kaks tundi mediteerida ja istuda samas asendis võib olla väga raske. Ka ekstaatiline tants on meditatsioon, kuid tantsides on energia pidevas liikumises. See toob meid tagasi oma keskmesse, allikasse ja iseendasse.

ESINEJA