Püha Naisenergia töötuba

Selles töötoas teeme võimsas Naiste ühisväljas Kehasse toovaid ja Naisenergiat aktiveerivaid praktikaid. Ühendume oma Emakaruumiga ja puhastame ning aktiveerima Teda. Lõdvestuma oma sensuaalsetesse Kehatemplitesse ja aktiveerime tervendava naudingulisuse. Tasakaalustame endas Nais- ja Meesprintsiibi ning aktiveerime endas Ürgse ja Püha Naisenergia. Rändame juhendatud meditatsiooni toel iseenda sügavusse ja kosmose avarustesse tarkust ja juhatust ammutama.

Tule kõigi oma kahtluste, unistuste, rõõmude, murede, võitude ja kaotustega. Tule särava ja hiilgavana või tagasihoidliku ja vaiksena. Mitte midagi ei pea, aga kõike võib. Oled vastuvõetud just sellise imelise ja armsana, nagu Sa selles pühas hetkes oled. Päriselt.

ESINEJA

Devi Loreena on Devi Jogiinikooli ja Devi Reikistuudio looja ning Reiki ja jooga õpetaja. Ta...